Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0
Back
-

Preventívne aktivity v spolupráci s koordinátorom na ochranu detí pred násilím - ako predchádzať rovesníckemu násiliu

Škola je prostredím, ktoré je primárne určené na edukáciu detí. Deti do procesu edukácie vstupujú so svojou jedinečnou osobnosťou, s rôznymi hodnotami, z rôzneho socioekonomického prostredia a balíkom schopností, emócií a vedomostí. Všetky tieto ukazovatele vplývajú na výchovno – vzdelávací proces. Jednou z tém, o ktorej by sme v škole mali so žiakmi diskutovať je problematika rovesníckeho násilia – šikany. Dôvodom je skutočnosť, že fenomén šikany zasahuje celý systém, teda nie len žiaka alebo žiakov, ktorí sú šikanovaní, ale aj ich spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Šikana môže veľmi negatívne vplývať nie len na fyzické, ale aj psychické zdravie osoby, ktorá je uvedenému druhu konania vystavovaná. Je preto nevyhnutné, aby žiaci vedeli o jej negatívnych následkoch, spôsoboch predchádzania a riešenia čo najviac.

SČK ÚzS Trebišov spolu s Koordinátorom ochrany detí pred násilím pôsobiacom na ÚSPVaR Trebišov a ďalšími participujúcimi subjektmi realizujú na jednotlivých školách v okrese Trebišov besedy so žiakmi základných škôl, prostredníctvom ktorých konfrontujú žiakov s negatívnymi následkami šikany, kyberšikany, či nevyhnutnosťou poskytnutia prvej pomoci a záchrany ľudského života. Prostredníctvom týchto aktivít žiaci získavajú pestrú škálu informácií a sú motivovaní byť súčasťou siedmych základných princípov Slovenského Červeného kríža.

Galéria - Preventívne aktivity v spolupráci s koordinátorom na ochranu detí pred násilím - ako predchádzať rovesníckemu násiliu