Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0
Back
-

Beseda s prijímateľkami sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania „MAJÁK“ v Trebišove.

„V súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, bola koordinátorkou ochrany detí pred násilím, zrealizovaná beseda s prijímateľkami sociálnych služieb v Zariadení núdzového bývania „MAJÁK“ v Trebišove. Besedu viedla Mgr. Dana Michalková, ktorá pôsobí na referáte poradensko – psychologických služieb na ÚPSVaR Trebišov. Cieľová skupina, ktorá je v centre pozornosti koordinátora ochrany detí pred násilím nie sú len osoby do 18 rokov, ale aj ich zákonní zástupcovia. V ZNB MAJÁK v Trebišove, sa nachádzajú ženy – matky, ktoré boli vystavené násiliu  a ktoré neobišlo ani ich deti. Takéto zážitky sú nie len pre samotného dospelého, ale aj pre dieťa traumatizujúce a z toho dôvodu, s Mgr. Michalkovou diskutovali o možnostiach sanácie citovej väzby a spôsoboch zblíženia so svojimi deťmi. Je nevyhnutné deťom každý deň ukazovať ako ich ľúbime, že sme na nich hrdí a to, že máme možnosť spolu tráviť krásne chvíle netreba brať len ako samozrejmosť. Mgr. Michalková ukončila besedu krásnou myšlienkou a to, že dieťa príjme kritiku len v tom prípade, ak je obalená dvanástimi pochvalami.  Na podnet tejto krásnej myšlienky sa prítomní symbolicky ocenili a udelili si pochvalu a uznanie, na ktoré pri zhone bežných dní zabúdame.“