Kalendár

Apríl
P U S Š P S N
10
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
11
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
12
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
13
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
14
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
15
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
16
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
17
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
18
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
19
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
20
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
21
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
22
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
23
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
24
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
25
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
26
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
27
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
28
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
29
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
30
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0
Back
10/7/2018 - 12/7/2018

Nový Horizont 2018

V dňoch 10. až 12. júla sa uskutočnilo v priestoroch posádkového cvičiska Biela Hora pri Michalovciach a na území obce Trnava pri Laborci cvičenie Nový Horizont 2018. Cvičenie je organizované už od roku 2015 a predstavuje spoločnú výcvikovú aktivitu Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Cudzineckej a hraničnej polície, Migračného úradu, Slovenského Červeného kríža, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Cvičenie bolo v gescii prešovskej mechanizovanej brigády a riadil ho veliteľ michalovského mechanizovaného práporu podplukovník Vincent Csery. Okrem veliteľa prešovskej brigády brigádneho generála Martina Stoklasu sa ho zúčastnili zástupcovia  rezortu obrany, jednotlivých zložiek na cvičení, ale aj hostia. Medzi nimi nechýbal ani bývalý náčelník Generálneho štábu generál v. v. Milan Maxim a členovia Klubu generálov SR Východ či primátor Michaloviec Viliam Zahorčák.

Spoločné cvičenie prebiehalo na taktickej úrovni so zameraním na vzájomnú podporu pri plnení kľúčových úloh v čase vojny a vojnového stavu zamerané počas prípravy na obranu štátu. V jeho priebehu sa precvičila súčinnosť s miestnou samosprávou pri riadenej evakuácie obyvateľstva, odstraňovaní následkov po útoku polovojenskou skupinou, ale aj budovanie obrany.

Riadiaci cvičenia podplukovník Vincent Csery zdôraznil, že Novy Horizont je pre útvar novou výzvou. „ S cvičením takéhoto rozsahu sme sa ešte nestretli. Je to pre nás jedinečná možnosť ako precvičiť reálnu spoluprácu s hasičským zborom, policajtmi, Červeným krížom, hraničnou cudzineckou políciou a ďalšími zložkami, s ktorými by sme v prípade potreby reálne zasahovali. Pre cvičenie sme vyčlenili jednotku o sile mechanizovanej roty, vyvedené bolo celé práporové obväzisko. Precvičili sme si miesto velenia, tok informácií na mieste velenia, riadenie takejto operácie. Doposiaľ sme takéto úlohy cvičili len za pomoci simulačných technológií, či na mapách. Vyskúšali sme si  aj spoluprácu s ďalšími zložkami ozbrojených síl. Napríklad z rožňavského práporu RCHBO, strediska CIMIC- PSYOPS, ženijného práporu, prešovského vrtuľníkového krídla  pri odsune raneného vzdušnou cestou pomocou vrtuľníka Black Hawk UH-60M, ale aj s Vojenskou políciou.“

Cvičenia sa zúčastnilo vyše 270 cvičiacich (z toho 227príslušníkov OS SR). Ďalší boli z Odboru krízového riadenia OÚ Michalovce, Košice, Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Hraničnej a cudzineckej polície, Slovenského Červeného kríža a Migračného úradu. Cvičiaci mali k dispozícii takmer 80 kusov rôznej techniky (vojenskej i nevojenskej špeciálnej).

Dôležitosť lepšieho vzájomného poznania a koordinácie činnosti zdôraznil aj koordinátor pre krízový manažment Ústredného sekretariátu Slovenského červeného kríža Ing. Marián Záhorec a ďalší účastníci cvičenia. Bezpečnostné a záchranné zložky precvičovali vzájomnú podporu pri plnení úloh v čase vojny a vojnového stavu. Spolu so samosprávou (starostom Trnavy pri Laborci) okrem iného zvládli aj riadenú evakuáciu obyvateľov z ohrozenej oblasti. Spoločne si vyskúšali ochranu a obranu štátnej hranice ako aj odstraňovanie následkov bojovej činnosti. Prešli si celý proces. Od plánovania, prípravu až po samotné uskutočnenie operácie, ktorej výsledkom bolo preverenie koordinácie a pripravenosti bezpečnostných zložiek, ich aktuálnych schopností a kapacít. Precvičila sa aj činnosť Bezpečnostnej rady okresu Michalovce vo vojnovom stave a v čase vojny, reakcia na vzniknuté situácie a modelové krízové situácie. Takéto spoločné cvičenia bezpečnostných a záchranárskych zložiek významne zvyšujú ich koordináciu a pripravenosť v prípade reálnej núdze. Zároveň si môžu všetky zložky zladiť spoločné postupy. Autor: MO SR Jozef ŽIAK, foto: MO SR Jozef ŽIAK

Galéria - Nový Horizont 2018