Kalendár

Apríl
P U S Š P S N
10
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
11
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
12
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
13
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
14
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
15
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
16
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
17
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
18
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
19
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
20
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
21
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
22
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
23
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
24
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
25
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
26
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
27
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
28
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
29
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
30
10. 4. 2019 - 30. 6. 2019sutaz
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0
Back
13/6/2018 - 13/6/2018

Územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum Bačk

Vyhodnotenie územného kola súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum  Bačkov konaného dňa 13.6.2018 

v areáli centra voľného času v Trebišove

            Zdravie je to najcennejšie čo človek má. Už od útleho detstva je potrebné viesť deti k jeho udržiavaniu, ochrane a výuke v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci v prípade jeho ohrozenia.

            Nakoľko náhle ohrozenie poškodenia zdravia je neočakávaná situácia, ktorá môže vzniknúť kdekoľvek a kedykoľvek, človek poskytujúci prvú pomoc je často v situácii, ktorá si vyžaduje rýchlu orientáciu a schopnosť improvizácie.

            Neodmysliteľným článkom pri realizácii úlohy SČK je mládež, ktorej sa venujeme a skvalitňujeme sme sa zamerali aj na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

            Súťaže sa dňa 13.6.2018 zúčastnili :

 

 1. Spojená škola internátna, Poľná Trebišov
 2. Špeciálna základná škola Sečovce
 3. Základná škola – špeciálna trieda Kuzmice
 4. Základná škola Zemplínska Nová Ves
 5. Základná škola – špeciálna trieda Novosad
 6. Základná škola – špeciálna trieda Parchovany
 7. Reedukačné centrum Bačkov

 

Súťaž prebiehala podľa Metodiky DMZ pre Špeciálne základné školy. Jednotlivé poranenia boli realisticky znázornené. Maskovanie zabezpečila maskérka, ktorá mala k dispozícii 5 figurantov, ktorých zabezpečila Mgr.Mačugová zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov

 

Hlavný rozhodca : MUDr. Vincent Spišák

 

Súťažiaci :                                    35

Doprovod :                                   8

Rozhodcovia :                               8

Figuranti :                                    5

OR PZ Trebišov :                          1

za ÚzS SČK Trebišov                     3

predsedníčka ÚzS SČK                  1

 

 

Pred samotnou súťažou prebehla inštruktáž rozhodcov, aby pri posudzovaní vedomostí dodržiavali Metodiku pre Špeciálne ZŠ, aby boli objektívny.

Pre každé poranenie je tabuľka, kde sú uvedené body, ktoré je možné získať DMZ. Priestory nám poskytlo Centrum voľného času v Trebišove. Územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne ZŠ, ZŠ – špeciálne triedy a Reedukačné centrum Bačkov otvorila predsedníčka  ÚzS SČK RNDr. Ľudmila Mošková. Po privítaní a prednesenom sľube súťažiacich kapitáni jednotlivých DMZ si vylosovali poradie pod akým postupovali na jednotlivých stanovištiach.

 

Súťažné disciplíny :

 

 1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP
 2. Zdravotnícke vedomosti
 3. Praktické poskytovanie prvej pomoci
 4. Kardiopulmunálna resuscitácia dospelého
 5. Dopravná výchova

Všetci členovia družstva ošetrovali poranenia kolektívne pod vedením veliteľov družstva. Kardioulmunálnu resuscitáciu absolvoval každý sám.

Konečné umiestnenie :

 1. miesto : ZŠ s MŠ – špeciálna trieda Kuzmice                    255 bodov
 2. miesto : ZŠ Zemplínska Nová Ves                                      244 bodov   
 3. miesto : ZŠ s MŠ – špeciálna trieda Novosad                    243 bodov

 

Všetky družstvá obdržali diplomy a I. – III. miesto - lekárničku. Zároveň všetci zúčastnení v rámci projektu Colgate zubnú kefku, pastu + čistiaci kalendár s nálepkami. Celkove s vedomosťami DMZ môžeme byť spokojní, preukázali čo vedia z teoretickej a praktickej prvej pomoci.

Riaditeľka ÚzS SČK Trebišov sa poďakovala všetkým za účasť, poďakovala všetkým rozhodcom a dobrovoľníkom SČK, ktorí sa územného kola zúčastnili. Zvlášť poďakovala pani učiteľkám – zdravotníčkam za dobrú prípravu a spoluprácu s SČK. Počas súťaže všetkým zúčastneným bola podaná strava.

Galéria - Územné kolo súťaže DMZ pre Špeciálne základné školy, Špeciálne triedy ZŠ a Reedukačné centrum Bačkov

Súbory na stiahnutie