Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Záverečná konferencia 19.4.2017

Dňa 19. 4. 2017 sa konala záverečná konferencia k projektu DGV02004 „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“. Cieľom tejto záverečnej konferencie bolo hodnotenie skvalitnenia a inovácie služieb, ktoré sú sprístupnené pre región Trebišov, nakoľko v našom okrese nie je dostatočný počet centier pre ženy, ktoré zažívajú domáce násilie a mnohé k týmto službám majú obmedzený prístup, hlavne čo sa týka žien z vidieka. Riešili sme preto rozšírenie kapacity pre ženy a deti na ktorých je páchané domáce násilie. Hlavnou myšlienkou projektu je, aby ženy prelomili mlčanie a o násilí hovorili, prekonali bariéru strachu o deti a ekonomickú existenciu. A práve takéto stretnutia sú veľkým prínosom pre všetkých, ktorí sa na konferencií zúčastnili. Zároveň to prispieva k zvýšeniu povedomia verejnosti. Realizáciou projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ sme rozšírili spoluprácu a partnerstvá s organizáciami a samosprávami. Získali sme pre túto oblasť dobrovoľníkov, hlavne pre prácu s rómskymi ženami, kde zabezpečujeme zdravotnú osvetu ohľadom starostlivosti o deti a pod. Do projektu sú zapojené aj základné a stredné školy, kde prostredníctvom učiteľov zdravotníkov naši lektori zabezpečujú prednášky a prevenciu proti domácemu násiliu. Naše sociálne pracovníčky ako aj psychologičky s ktorými spolupracujeme, sa počas celého roka zúčastňujú na prevencii proti násiliu, fungujú aj ako linka dôvery počas 24 hod. Ženy, ktoré prichádzajú do zariadenia získavajú u nás návyky na prácu cestou pracovných terapií. Je im poskytované sociálne poradenstvo, ktoré ich posúva dopredu. Cieľ projektu napĺňame tým, že v regióne je: - Dostupnosť – pre všetky ženy aj z vidieka - Bezpečnosť – klientky a ich detí sú v zariadení poskytujúcom služby - Kvalita – dostatočne kvalifikovaný personál Sme presvedčení, že naše predstavy a predsavzatia sa postupne stanu realitou pre každú ženu, na ktorej je páchané násilie. Všetci účastníci záverečnej konferencie obdŕžali propagačné materiály ohľadom projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ ako aj perá a USB kľúče s logom . Na záverečnej konferencii sa zúčastnili všetky organizácie s ktorými dlhodobo spolupracujeme, primátor Mesta Trebišov, prednosta Okresného úradu Trebišov, zástupcovia polície, nemocnice, základných, stredných, materských škôl, predsedovia miestnych spolkov SČK.