Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Jednotlivé fázy realizácie projektu

 • úvodná konferencia, ktorej cieľom bolo predstavenie projektu „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ a zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike
 • zakúpili sme počítač, tlačiareň, notebook, dataprojektor, scener, fotoaparát pre potreby administratívnej práce sociálnych pracovníkov ako aj na realizáciu rôznych podporných aktivít projektu
 • na základe obstarávania sme dali zhotoviť propagačné materiály a predmety a to: perá, USB kľúče, obaly na dokumenty, tašky, ako aj letáky a brožúrka, ktoré sa následne dávali účastníkom konferencie ako aj zúčastneným osobám na akciách konaných v súvislosti s týmto projektom
 • o projekte „Modernizácia zariadenia pre obete domáceho násilia“ bol spracovaný TV spot a inzercia v novinách
 • zabezpečil sa výber stavebného dozoru
 • uskutočnilo sa obstarávanie na výber manažéra publicity a asistenta koordinátora projektu
 • uskutočnilo sa verejné  obstarávanie na stavebné práce, týkajúce sa rekonštrukcie budovy už existujúceho zariadenia pre obete domáceho násilia  (výmena okien, zateplenie celej budovy, nová fasáda, zateplenie strechy, domurovanie a zastrešenie terás)
 • uskutočnilo sa obstarávanie na zakúpenie interaktívnej tabule, televízora, DVD, audiozostavy s príslušenstvom
 • zakúpil sa materiál pre ženy a deti na aktivity projektu, pracovnú terapiu a tvorivú činnosť pre ženy a deti
 • koncom roka 2016 prebiehala samotná rekonštrukcia objektu – stavebné práce
 • záverečná konferencia projektu v apríli 2017