Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Špecializované zariadenie MAJÁK Trebišov

 

 

 

 

Špecializované zariadenie Maják

"Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK"

V špecializovanom zariadení Maják sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa

poskytuje

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

- osobné vybavenie

zabezpečuje

- pracovná terapia

- záujmová činnosť

utvárajú sa podmienky na

- úschovu cenných vecí.

- rehabilitácia - pohybová aktivita

- pracovné terapie u jednotlivých klientov podľa druhu obmedzení

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Špecializované zariadenie Maják, ul. Konečná 1794, 075 01 Trebišov

Forma poskytovanej služby:

pobytovou formou - celoročne na čas neurčitý

 

CENNÍK SOCIÁLNEJ SLUŽBY V Špecializované zariadenie  Maják

 

Súbory na stiahnutie