Kalendár

December
P U S Š P S N
Aktuality
16.11.2016

Pracovná ponuka - pomocná kuchárka

Ak máte záujem o pracovnú ponuku príďte osobne na ÚzS SČK Trebišov
10.11.2016

Slávnostný aktív držiteľov zlatej, diamantovej JP a medaile

29.11.2016 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov
11.10.2016

Pozvánka na školenie MŠ

25.októbra 2016 ( utorok ) o 9,00 hod.
05.10.2016

Pozvánka na školenie

Školenie učiteľov-zdravotníkov základných,špeciálnych ZŠ a stredných škôl
23.08.2016

Pozvánka

Ukážka záchranných prác pri mimoriadnej udalosti, kde budú zapojené všetky zložky v obci, vrátane záchranných jednotiek z mikroregiónu
08.07.2016

Ukážka prvej pomoci v CVČ Trebišove

Počas prázdnin sa deti učili prvú pomoc
0/0

Odberové dni na HTO v Trebišove streda a piatok od 7,00 hod.- 10,00 hod. Odberu krvi sa môže zúčastniť každý a pomôcť tým, ktorí sú na túto drahocennú tekutinu odkázaní

Špecializované zariadenie Prameň nádeje, Špecializované zariadenie MAJÁK a Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov doporučuje klientov KSK Košice, ktorý sa podieľa aj na spolufinancovaní

V zmysle Zákona 448/2008 prevádzkujeme tieto sociálne služby : Zariadenie opatrovateľskej služby Prameň nádeje Trebišov + Jedáleň SČK a Zariadenie opatrovateľskej služby Dom humanity SČK Kráľovský Chlmec + Jedáleň SČK

Aktivity

8 hod. kurz prvej pomoci - 16.11.2016

Naučte sa správne poskytnúť pomoc. Správne a včas poskytnutá pomoc môže niekomu zachrániť život

čítaj viac

Kampane

S malou pomocou k veľkej radosti

Slovenský Červený kríž, Procter & Gamble a Coop Jednota spúšťajú novú iniciatívu na pomoc deťom v núdzi
čítaj viac

Študentská kvapka krvi 2016

V pondelok 17. októbra 2016 začína 22. ročník Študentskej kvapky krvi
čítaj viac
Spolky