Kalendár

Júl
P U S Š P S N
24
24. 7. 2020 - 24. 7. 2020Kurz prvej pomoci
Aktuality
20.12.2017

Červenokrížska kapustnica

Príďte ochutnať
07.08.2017

Akreditované kurzy SČK

Neváhajte a prihláste sa
06.06.2017

Špeciálne školy, špeciálne triedy ZŠ

Do súťaže sa prihlasili : Spojená škola internátna Trebišov, Špeciálna ZŠ Sečovce, Špeciálna trieda ZŠ Parchovany, Špeciálna trieda ZŠ Hrčeľ,Špeciálna trieda Čeľovce, Špeciálna trieda ZŠ s MŠ Novosad, špeciálna trieda ZŠ s MŠ Kuzmice,ZŠ Zemplínska Nová Ves a Reedukačné centrum Bačkov
06.06.2017

Evička nám ochorela, Kvapka krvi a Adamko

Prehliadka zdravotno-výchovnej hry : Evička nám ochorela,Kvapka krvi a Adamko
28.04.2017

Pozvánka pre materské školy

aktív učiteliek - zdravotníčok MŠ
28.04.2017

Pozvánka - DPP M SČK

Stredné školy zapojte sa
28.04.2017

Pozvánka - DMZ I.a II.stupeň

Základné školy zúčastnite sa územného kola súťaže Družstiev mladých zdravotníkov
26.04.2017

Ukážky prvej pomoci

V rámci Svetového dňa ČK
18.04.2017

Územný snem SČK

Územný snem SČK Trebišov
22.03.2017

Pozvánka na aktív učiteliek - zdravotníčok

Dňa 30.3.2017 ( štvrtok ) sa uskutoční aktív učiteliek - zdravotníčok
0/0

Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov

 

 

 

Zariadenie núdzového bývania MAJÁK Trebišov

" Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK "

V zariadení núdzového bývania MAJÁK Trebišov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodovužívať bývanie.

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje :

ubytovanie na určitý čas

sociálne poradenstvo

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

utvárajú sa podmienky na

  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
  • pranie, žehlenie a údržba bliezne a šatstva
  • záujmová činnosť
  • pracovné terapie - návyk na prácu
  • skupinové sedenia - základy vedenia rodinného rozpočtu

Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita. To platí aj vtedy, ak fyzická osobav nepriaznivej sociálnej situácii požiada zariadenie núdzového bývania o utajenie svojej totožnosti  v súvislosti s pobytom v tomto zariadení na účely ochrany jej súkromia a rodinného života.

Cenník sociálnej služby ZNB MAJÁK Trebišov

Súbory na stiahnutie